Služby

výkon externího bezpečnostního poradce ADR  pro firmy (dopravci,odesílatelé,příjemci) nebezpečných věcí

ADR silničí přeprava nebezpečných věcí

Zabýváme se třídou nebezpečných věcí 1 a třídou nebezpečných věcí 2

Každý podnik,jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení,nakládky,plnění nebo vykládky nebezpečných věcí,musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců,dále nazývaných ,,poradci" pro přepravu nebezpečných věcí,odpovědných za pomoc při zabránění rizik při těchto činnostech s ohledem na osoby,majetek a životní prostředí.

Jste si 100% jisti, že splňujete všechny podmínky a nemusíte ustanovit bezpečnostího poradce ADR ? Náš tým vyškolených pracovníků Vám pomůže s dodržením platné legislativy v oblasti ADR, včetně auditu ADR ve Vaší společnosti.

Bezpečnostní poradce ADR

 • je držitelem osvědčení o absolvování odborného školení zakončeného zkouškou schválenou příslušným státním orgánem
 • může být externí osoba (outsourcing)

Bezpečnostní poradce ADR musí být ustanoven dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění v § 23 u všech osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí

 • příjemci (vlastní nádrže na naftu, LPG nebo topné oleje apod.) např.: dopravci, zemědělci, čerpací stanice
 • dopravci (pokud alespoň jednou ročně dopravce provede přepravu nebezpečných věcí)
 • odesílatelé (podávají k odeslání zásilku s nebezpečným zbožím - nafta, benzín, LPG, topné oleje apod.)
 • Co konkrétně může ZZ GAS s.r.o. nabídnout v rámci funkce bezpečnostního poradce ADR?

  • úvodní audit (analýza stávajícího stavu společnosti)
  • vypracování zprávy z auditu
  • zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy
  • poradenství k problematice ADR
  • poradenství k jednání s příslušnými orgány při správním řízení dle ADR
  • kontrolní audit
  • zpracování firemní směrnice ADR
  • zpracování zpráv o mimořádných událostech
  • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi z problematiky ADR a souvisejících předpisů