Velkoobchod technické plyny plnírna PB propan-butan (propan 100%)           Bezpečnostní poradenství ADR Přeprava ADR tříd 1/2/3/4.1/4.2/4.3/5.1/5.2/6.1/6.2/8/9

Sklad a plnírna  Kostelec nad Labem

PRODEJ TECHNICKÝCH PLYNŮ                               A

PROPAN-BUTANU

ROZVOZ STŘEDNÍ ČECHY PO DOHODĚ A PRO FIRMY. 

Záměrně neprodáváme formou e-shopu. 
                               Komunikace se zákazníkem je pro nás prvořadá.

LPG (propan-butan)

LPG je zkapalněný ropný plyn, tedy směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. LPG je novodobé označení pro směs topných plynů známých jako propan-butan, celým názvem Liquefied Petroleum Gas (z angličtiny). Tato směs je bez barvy a zápachu, proto se do ní přidává látka s výraznou vůni, aby ji naše smysly zaregistrovaly. LPG není jedovatý, je však nedýchatelný a má mírně toxický účinek. V plynném skupenství je těžší než vzduch a v kapalném je lehčí než voda.

LPG vzniká v rafinériích při procesu zpracování ropy a jeho vlastnosti jsou velmi podobné benzínu. V zahraničí se LPG také někdy získává jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu a ropy. Jako palivo má mnoho příznivých vlastností, jeho oktanové číslo je 101 až 111 a u nás se používá ve formě zimní a letní LPG směsi. Ty se liší vzájemným poměrem propanu a butanu.

Vlastnosti LPG

LPG je vysoce výhřevný plyn, který se dá snadno zkapalnit při poměrně nízkém tlaku, čehož se využívá pro jeho snadné uskladnění. V kapalném stavu zaujímá LPG pouze 1/260 svého plynného objemu. Jako plyn se snadno odpařuje a jeho výhřevnost je při spalování třikrát větší než výhřevnost zemního plynu. LPG je navíc považován za jedno z ekologičtějších paliv. Protože se LPG při menším tlaku ihned odpařuje, nedochází při jeho úniku ke znečištění půdy či vod.

Coby pohonná hmota se LPG používá jak v osobních automobilech, motorových vozících a autobusové a nákladní dopravě. K masivnímu rozšíření LPG v dopravě došlo především v polovině 90. let, k čemuž přispělo i masivní rozšíření čerpacích stanic na LPG.

LPG a ekologie

Pokud se LPG používá ve zkapalněné formě, nevznikají tuhé emise a emise oxidu uhelnatého, polyaromatických sloučenin, oxidů dusíku jsou podstatně nižší. Vzhledem k jeho vazbě na ropu nelze však zcela možné ho považovat za alternativní pohonnou hmotu. Díky této provázanosti navíc cena ropy ovlivňuje i cenu LPG.